Trobada Sarlé's & Co. 2015 - Reus

NOTA: Podeu agafar qualsevol foto, pero si les pujeu a una xarxa social, no poseu els nostres noms.

Qualsevol comentari a elias@sarle.net.